Jag lever än! – Ett åländskt Art & Ageing- projekt.

Jag lever än! – Ett åländskt Art & Ageing- projekt.
Utgående från 12 intervjuer med seniorer, kommer ”Jag lever än!” att förmedla berättelser i skrift, i inspelade röster, i scenkonst, bild och foto. Intervjuerna kommer att resultera i en utställning, en föreställning, en bok och en vetenskaplig studie.


Vilka är vi?
LumparLab Teaterförening har initierat och leder projektet och deltagarna är bildkonstnär EvaMaria Mansnerus, scenkonstnär Grete Sneltvedt, författare Leo Löthman, fotograf Marcus Boman, dramaturg/regissör Camilla van der Meer Söderberg, grafisk designer Maria Antman, docent och akademilektor Regina Santamäki Fischer, ljus- och ljuddesigner Marco Guidi och producent Sheyda Shafiei. Linnea Sundblom och Elina Sjöwall kommer att låna ut sina röster till berättelser som kommer att ingå i både utställningen och föreställningen.

Vad skall vi göra?
De äldre personerna och de berättelser vi fått ta del av – som vi har spelat in, transkriberat och redigerat – utgör utgångspunkten för detta projektets alla delar. Vår avsikt är att gestalta de äldres berättelse med olika konstnärliga uttryck. På så sätt synliggöra och ge röst åt den äldre människan.
Vi vill ge form åt erfarenheter som formuleras i den sista fasen av livet och resultatet kommer att bli en helhet som består av olika konstnärliga produktioner samt en vetenskaplig studie.

Bok.
De tolv intervjuerna är basen från vilken författaren kommer att sammanställa en bok som fångar dessa äldre människors berättelser. Boken illustreras med fotografier av de äldre personerna.

Vetenskaplig studie.​
Forskning kring hur deltagandet i art & ageing-projekt där en persons liv och minnen kommer till bruk i ett konstprojekt är​ ​inte mycket studerat. Nya intervjuer kommer att ske för att belysa de äldre personernas upplevelse av deltagandet.

Utställning.
De tolv äldre personernas intervjuer är utgångspunkt och varje persons livsberättelse tolkas i form av fotoporträtt och andra visuella konstverk. Den 9 juni 2021 blir det vernissage på Ålands museum som varar i två veckor. Lördagar och söndagar ges det tre korta performans. Utdrag ur den planerade boken kommer att läsas av författaren, skådespelaren. Även föredrag och publiksamtal tillsammans med forskaren, planeras för utställningslokalen.

Föreställningen​.
Skapas utifrån de äldres berättelser och boken. En skådespelare kommer att befinna sig i ett rum befolkat av projektioner på foton av människor, platser och föremål, med de gamlas och unga inspelade röster som tillsammans formar föreställningens berättelse​. F​ öreställningen planeras i

LumparLab Teaterförening r.f. i olika format och kan därför anpassas till olika åldrar och till olika rum. Vi planerar en turné på Åland och också en turné till Färöarna och Island och eventuellt andra ösamhällen i Norden.

När ska vi göra det?
Hösten/vinter 2020.
Bildkonstnär fortsätter skapa visuella konstverk​. ​Nya intervjuer med de äldre personerna för den vetenskapliga studien genomförs. Boken redigeras för att vara klar till januari 2021. Fotomaterial och fotoprojektioner utvecklas och sammanställs av fotograf för bok och för föreställningen.

Våren 2021​.
Dramaturg/regissör utvecklar scentext från intervjuer och inspelningar. Repetitioner startar för föreställningen. Scentexter skapas för performans.

9 juni 2021​
Vernissage på Ålands konstmuseum inför Åland 100. Utställningen är planerad att vara i 2 veckor med 3 korta performans på lördagar och söndagar.

2020 och ​2021.
Projektet kommer, som en del av Åland 100, att turnera med produktionerna i olika sammansättning. LumparLab Teaterförening har ingått ett intentionsavtal med Teater Grugg på Färöarna och Flying Fishes på Island i förbindelse med turné och har även ingått ett intentionsavtal med Nordens institut på Åland.

Varför gör vi detta?
Det är i sann mening ​livsviktigt​ att arbeta snabbt i projektet, i och med att vi samarbetar med en utsatt grupp, människor som redan är i hög ålder. ”​Jag har levat …och tack vare din berättelse ser jag, känner jag, förstår jag att också jag lever”.​ Vi vill sätta fokus på den äldre personen – den ’berättande – fasen’ i livet, där människan ofta blir sittande allena med sina berättelser. Vi har hört många äldre säga: Varför ska man berätta om ingen lyssnar? Projektet ”Jag lever än” vill ge röst och plats för de äldre som ännu inte tystnat, dem som ännu ​lever​! Vi har lyssnat och nu är tiden inne för oss att återberätta, att reflektera, att ​spegla​ via olika konstarter. Genom att spegla det berättade i olika konstformer kan de äldres erfarenheter lyftas till en allmänmänsklig nivå och bli tillgängliga för många människor. Genom konsten belyses livet, den gemensamma upplevelse vi alla människor delar. Berättelserna är personliga, men de talar om levt liv, om erfarenheter och om existentiella frågor som går långt utöver det enskilda livet. Dessa personers liv är värda att förmedla både för deras och samhällets skull. Genom att berätta om det förflutna kan vi få ett bättre grepp om framtiden.

Grete Sneltvedt, verksamhetsledare

Ladda ner: Projektbeskrivning Jag lever än 5.11.20