MÖTE I MELLANRUMMET

Med kreativa estetiska processer mot lärande, i samarbete med Öppna högskolan.

Seminarium: 23 oktober 2013 kl 9-16
Workshop: 24 oktober 2013 kl 10-14.30, med plats för 18-22 deltagare.

6

Seminariet:
Ett seminarium kring kreativa estetiska processer, med avsikten att presentera kunskap om och väcka intresse för konstnärliga skapandeprocesser. Vi vill samla konstnärer och pedagoger till ett lärt samtal där olika förhållningssätt till arbets- och lärandeprocesser kan berika varandra.

Vår avsikt med seminariet är att skapa ett tillfälle för samtal kring kreativa estetiska processer. Vad innebär kreativa estetiska processer och vad behövs de till? Kan kreativa estetiska processer användas för lärande? Har pedagogerna något att lära av konstnärerna?

Vi vill med seminariet initiera ett gränsöverskridande samtal mellan pedagoger och konstnärer, en interaktivitet mellan de olika kunskapskulturer där konstnärer och pedagoger arbetar; ett möte – i mellanrummet – mellan två kulturer, där vi tror att det finns något viktigt att hämta för alla.

Seminariet ordnas i samarbete med SceSam, ett konstnärligt utvecklings- och forskningsprojekt kring interaktiva dramaturgier i scenkonst for barn (Norge) och yrkeshögskolan Novia samt med stöd från Kulturkontakt Nord, Nordens Institut på Åland och ABF Åland.

Workshopen:
Alla grupper består av individer. Varje individ har sin egen historia, sin egen berättelse. Om  gruppen ska utvecklas och kunskap bildas, måste vi ta vara på individernas likheter och olikheter. Om alla får berätta och om vi vänjer oss vid att lyssna, skapar vi mångstämmighet. Många röster, många tankar, många perspektiv blir till dialog, till… Kunskap.

Men hur gör man rent konkret? Med övningar och exempel från teater, drama och bild undersöker vi begrepp som kommunikation, kreativitet, relation, dialog och samspel – allt förutsättningar för kunskapsbildning. Arbetet följer en användbar ”modell” för estetiskt lärande: Produktion – Reception (Beskrivning – Tolkning) – Reflektion.

Här kan du läsa en sammanfattning av de mycket intressanta föreläsningarna på seminariet Möte i Mellanrummet: Rapport seminarium och workshop

Ålands radio var på plats under seminariedagen och här kan du lyssna på reportaget.

Vi tackar alla föreläsare och deltagare som gjorde seminariet till en stor och inspirerande upplevelse!

 

Moderator:

CIMG9483
Catherine Frisk Grönberg, Åland Sångpedagog och sångerska. Ordförande i föreningen Sällskapet Bel Canto Alandia rf, sångpedagog vid Mälardalens Högskola i Västerås, arbetar med utbildning av blivande förskolelärare och lärare i estetiska läroprocesserna i bl.a. Nacka förskolelärarutbildning.

 

Föreläsare:

Hemsida Lotte
Lotte Faarup, Danmark. Instruktör, försöksledare, dramatiker och skådespelare. Konstnärlig ledare för teatern Det Olske Orkester och Forsøgsstationen, en verkstad för scenkonstnärliga experminent. Har lång erfarenhet inom barn- och gruppteatertradition i Danmark.

Hemsida Jarl_4
Jarl Flaaten Bjørk, Norge är konstnärlig ledare för Flaatenbjørk kompani. Sedan 2007 har kompaniet turnerat runt om i Norge med fem olika föreställningar skapat på uppdrag från Den kulturelle skolesekken. Representerar SceSam under seminariet.

Hemsida Elisabet
Elisabet Malmström, Sverige. Konstnär och universitetslektor i pedagogik, Högskolan i Kristianstad. ”Jag arbetar som lärare och forskare. I botten är jag utbildad konstnär, beteendevetare, förskollärare och folkhögskollärare. …Mitt huvudintresse är frågor kring kunskapsområdet estetisk kunskap (kulturella uttrycksformer och estetiska lärprocesser.” http://www.elisabet.malmstrom.se

Jonas
Jonas Sonntag, Finland. Dramapedagog och programansvarig på Yrkeshögskolan Novia, Scenkonst

Kor
Sara Topsöe-Jensen, Danmark. Utbildat performer och scenkonstnär från Nordisk Teaterskole i Århus. Startade kompaniet Carte Blanche i 2000; ett länsteater i Viborg kommun i Danmark.

 

Workshopledare:

Bengt L Heppling
Bengt Larsson Heppling, Sverige. Regissör, manusförfattare och teaterpedagog. Har förutom ett femtiotal uppdrag som regissör och manusförfattare varit teaterchef/konstnärlig ledare för den regionala teatern Unga Musikteatern i Skåne, konstnärlig chef för Kulturhuset Barbacka i Kristianstad samt chef för Berättarstudion inom Interactive Institute i Malmö. Har dessutom under en följd av år undervisat på linjen Medier-Estetik-Pedagogik vid Dramatiska Institutet i Stockholm.

 

scesam_logo_LITEN      logo-novia_lilla      kkn_lo-res_dk_lilla      nipa_logo_2013_color_WORD

 

A two day seminar and workshop 23-24 October 2013:
Meeting in the in-between.

With creative, aesthetical processes for learning, In cooperation with the Open University College in Åland.

This is a seminar on creative, aesthetical processes, that aims to present information about and raise awareness of creative artistic processes. We wish to bring together artists and pedagogues for an erudite discussion in which attitudes to working and learning processes can enrich one another.

About the workshop:
All groups consist of individuals. Each individual has his or her own
history, his or her own story to tell. If the group is to develop and to
amass knowledge, we need to take into account individuals’ similarities
and differences. If everyone gets to tell their stories and if we learn to
listen, we will be able to create a diversity of voices. Many voices, many
thoughts, many perspectives create a dialogue, which in turn leads to
knowledge.  But how can this be done in specific terms?  Using exercises
and examples from theatre, drama and art, we investigate terms such as
communication, creativity, relationships, dialogues and interaction – all
of which are conditions for creating knowledge. Our work follows a viable
”model” for aesthetic learning:  Production – Reception (Description -
Interpretation) – Reflection.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s