SÖMNENS RYMD

Föreställningar på Önningebymuseet:
12-14.10.2018
För biljettinfo, ring Grete Sneltvedt, tfn 0457-342 7188

Scenkonstverket Sömnens rymd är ett poetisk-musikaliskt projekt med texter av surrealist-poeten Robert Desnos-och nyskriven musik. Ett minimalistiskt format som vill fånga dualismen i nattens och drömmarnas poesi såväl som i röstens olika klangbottnar.

robert_desnos_big_picture-777x542


Målet är en konsertföreställning som består av:

•    olika röstkvaliteter och motsatsförhållandena hos den enskilda rösten (den klangliga dualismen hos rösten som dels talorgan dels instrument)
•    ljudkvaliteter i sammanställning och motsättning till diktens material och egna musikalitet
•    talrösten i sam- och motklang med sångrösten och med rena sång- och talpartier.

Kompositören i projektet
Kompositörens mål är att gestalta den drömska atmosfären och den tydliga djupverkan i det inre samtalets hissnande kast. Det talade ordets klangbottnar och färger såväl som textens rytmiska strukturer och puls är kraftfulla element där olika språk kan kollidera och fås att explodera i färg och ton. En enkel melodi får kontrastera mot en komplex, rentav surrealistisk, ljudvärld.

Workshops
Vi arbetar med individuella förberedelser och möten till workshops, för att ha ständigt tillgång till nytt material och nya impulser. Vi kommer att arbeta på flera språk; franska, engelska och svenska. Användandet av olika språk har både en musikalisk och en estetisk funktion.

Sömnens rymd riktar sig till ungdomar och vuxna.

Program, Sömnens rymd
Recensioner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s