Ravn på SuperCinema i Tuscania.

Ravn i Tusc 1

Grete Sneltvedt

Ravn i Tusc 2

Grete Sneltvedt

Annons

”Den gruvliga historien om Kung Lear” – ny visning, med Tango – Lördag 18 Augusti

Ny visning, den här gången med TANGO!
Efter Kulturnatten 17 augusti kommer

Lördag 18 augusti kl 11.15

Föglö bibliotek, Föglö

Alicja Ziolko (Rom) och Bennie Bartels (London), dansar igång berättelsen om Kung Lear på M/S Skarvens fördäck.
Tangoparet dansar sedan historien iland på Föglö och vidare upp till biblioteket där Grete Sneltvedt och Linnea Sundblom gör dialoger ur Lear och EvaMaria Mansnerus berättar med ord och bilder hur historien om Kung Lear slutar.

Välkommen att ta del av en historia som berättas på olika sätt och som handlar om hur det är att försöka leva så gott man kan…om att försöka få en fridsam ålderdom – och hur det kan gå…
med EvaMaria MansnerusGrete Sneltvedt och Linnea Sundblom.

Alicja Ziolko och Bennie Bartels dansar även på M/S Skarvens fördäck på turen från Föglö kl 15.05!

Se tidtabeller för Skarven her.

INFO:
Mail: lumparlab@aland.net
Tel: + 358 457 3427 188

Foto: Tiina Tahvanainen

LumparLab at Kulturnatten 2012 – Friday 17 August, Mariehamn, Åland Islands

LumparLab, in cooperation with the City of Mariehamn, invites you to

A Street Workshop

INSIDE AND OUTSIDE THE FRAMES

Friday 17 August
From 6 pm until 9 pm

We welcome participants of all ages – children, adolescents and adults – amateurs and those more experienced

to a summer’s evening of
tango dancing
sketching
photography
and clay modelling.

Alicja Ziolko (Rome)and Bennie Bartels (London), familiar from last year’s Culture Night, will dance tango and perform to live music written and performed by Kjell Frisk, clarinet, Andreas Nyberg, violin, Martha Hannus, fagott and  Anna Hannus, accordeon. Pictorial artist EvaMaria Mansnerus leads the drawing and clay modelling workshop.

Helpers for children and adults alike will be present.

INFO:
Mail: lumparlab@aland.net
Tel: + 358 457 3427 188 / Grete Sneltvedt

//////

I Miramarparken  arrangerar LumparLab Teaterförening  i samarbete med Mariehamns stad

Gatuworkshopen
INNANFÖR OCH UTANFÖR RAMARNA
Fredag 17 Augusti 
kl 18-21

Vi hälsar deltagare i alla åldrar 
- barn, ungdomar och vuxna- amatörer och mer vana, VÄLKOMNA 
att dansa tango
teckna och måla
fotografera
arbeta med lerskulptur
i sommarkvällen.
Som rörliga modeller fungerar Alicja Ziolko (Rom) och Bennie Bartels (London), bekanta från förra årets kulturnatt, som dansar tango, bl.a. till livemusik av och med Kjell Frisk, klarinett, Andreas Nyberg, violin, Martha Hannus, fagott och Anna Hannus, dragspel.

Handledare för barn och vuxna kommer att finnas på plats. Bildkonstnär och bildkonstlärare EvaMaria Mansnerus, bildkonstlärare Monica Lind och konsthögskolestuderande Maja Sundblom leder teckning, målning och arbete med lerskulptur. Dansarna Alicja Ziolko och Bennie Bartles med hjälp av scenkonstpedagog Grete Sneltvedt  och scenkonststuderande Linnea Sundblom leder danskursen.

INFO:
Mail: lumparlab@aland.net
Tel: + 358 457 3427 188 / Grete Sneltvedt

 

Innanför och utanför ramarna – seminarium

Om konst och kultur som samhällsnytta

Innanför och utanför ramarna; ett seminarium mot bättre vetande.

3 maj 2012 kl. 12:00-16:00

på Öppna Högskolan, Mariehamn

Höra radiorapport om gjennomförad seminarium: http://www.radiotv.ax/reportage.con?iPage=48&iLan=1&art_id=44127

Ett seminarium som arrangeras av Öppna högskolan på Åland i samarbete med LumparLab Teaterförening.

I ett ekonomiskt klimat där olika samhälleliga behov vägs mot varandra kan konst och kultur tyckas fjäderlätt. Vad ska vi ha konst och kultur till?

Nina Bondesson, konstnär och f.d. professor i textil konst på HDK i Göteborg, Thomas Koppfeldt, Konstfack, f.d. professor i Medier, Estetik, Pedagogik vid DI i Stockholm, och Chris Torch, skådespelare, regissör och senior rådgivare på Intercult, Stockholm, ger varsin föreläsning där de, utifrån sina olika utgångspunkter, talar om betydelsen av bilder, konst och gränsöverskridande kulturella möten.

Vi vill med detta seminarium öppna för et samtal kring hur politiken ser på människans möjlighet att komma till uttryck genom att tänka, känna, ifrågasätta och agera och därigenom ta sig frihet och utrymme att växa. Vad betyder ett sådant utrymme för individen och för samhället vi bygger?

Vi vänder oss till alla som har intresse av att fundera över meningen med bilder, konst och kultur och hoppas kunna tillföra kunskap till ett område som i den allmänna debatten sällan behandlas från en analytisk utgångspunkt.

– Bilden över: av Nina Bondesson

Anmälning:
Kontakta Högskolan direkt för anmälning, www.ha.ax/filemaker/kurslista3
Avgift: ingen
Sista anmälningsdag: 30.4.2012

Nina Bondeson, konstnär, skribent och utbildare i konsten, född i Stockholm 1953.
Utbildning: Konsthögskolan, Stockholm 1983-88, Sedan dess har jag målat, arbetat med grafik, datorer, broderat mycket, skrivit en hel del och ställt ut i Sverige och internationellt. Arbetat som lärare/föreläsare/handledare i konsten, varit adj. proessor i textil konst på Högskolan för Design och Konsthantverk 2005 – 08. Representerad lite överallt. Medlem i Bolaget Vardagsbilder, Grafik i Väst, Grafiska Sällskapet, KRO, Konsum, Svenska kyrkan.

”Vi gör olika saker i och med konsten, men konsten är hela tiden något mer, den går hela tiden utöver sig själv och är alltid närvarande på fler sätt än vi kan identifiera och förklara. Konsten är en möjlig utvidgning av vår medfödda språkförmåga, ett existentiellt verktyg för mellanmänsklig kommunikation. Den ger sig till oss som möjlighet, om vi förmår upprätta dugliga handlingsutrymmen. Om vi vill att konsten ska utveckla mellanmänskliga och samhälleliga möjligheter krävs en politisk förmåga och vilja att förstå konstens betydelse.
Bildkonsten och konsthantverket uppvisar idag ett otroligt brett spektrum av kunskapsbildning; från den poetiskt ordlösa visuella gestaltningen till den konceptuella immaterialitetens analytiska begreppslighet.
Hur hanterar vi denna heterogenitet som konsten visar fram?
Vilka hegemonier och skopiska regimer har makt och inflytande? Hur konstitueras konstbegrepp? Vem talar, vem lyssnar, på vems villkor formuleras det allmängiltiga?Vi lever i en komplex och osäker verklighet, men rådande synsätt på konst och samhälle är inga naturgivna fenomen. De skapas av människor och de måste diskuteras, ifrågasättas och hållas i rörelse. En oberoende konst kan mycket väl vara ett instrument för en demokratisk samhällsutveckling, men bara som företeelse, till sitt väsen, som språklighet och kommunikation.”Nina Bondeson

Chris Torch grundade Intercult 1996 och satsade fjorton år på att utveckla en hållbar struktur, i rollen som konstnärlig ledare och VD. Nu som Senior Associate driver han storskaliga konstprojekt på Intercult. Ursprungligen var Chris verksam som skådespelare och teaterregissör. De senaste 20 åren har han fördjupat sig i internationell samproduktion och kulturpolitik. Utöver design av stora samarbetsprojekt, spelar Chris en roll i utvecklingen av interkulturell politik. Han är en flitigt anlitad talare och föreläsare, har ett mångårigt engagemang i Culture Action Europe, sitter i styrelsen för The European Museum Forum och River//Cities Platform, samt är aktiv i ledningsgruppen för Platform for Intercultural Europe.

I ask myself the following questions:

♣    How do we set value on the Arts and Culture? Do the Arts contribute to the public good? If cultural expression is part of our common wealth, how should we invest?
♣    In what concrete ways can cultural action contribute to citizenship and participation? Or is this a myth?
♣    How are the Arts important to personal and collective development?
♣    What is the concrete connection between Culture and the “good” society?
♣    Do the Arts contribute to “shared space”, creating a framework for social cohesion? Or is this an imagined function, used to justify continued public expenditure for the cultural sector?

Where are we today? Can we identify challenges? Do we see threats clearly?
•    Environmental change due to human intervention (technology, sustainability)
•    Significant reductions in democratic participation, especially in European countries (apathy)
•    Increased fear of immigration (islamophobia, cultural and sensual introversion)
•    Shifts of economic and production power to non-Western regions (globalization)
What can we do in such an intense situation and under such pressure?

Four arguments for increased cultural investment
1. Investment not subvention
Creating arenas, opportunities and shared spaces for cultural exchange, both locally and transnationally, must be considered an INVESTMENT and not a subvention. As a society we have never before faced such a need for dialogue and mutual understanding, between peoples, sub-cultural groups and generations. Every cultural and educational initiative increases the possibility of bridging the gap between people which creates conflict.

2. Research & Development – Imagining the Future
Every corporation has a Research and Development department. Millions of euros are spent every year on new untested approaches, ideas that may never be produced. This is not investment with immediate profit. It is creating the CONDITIONS for creative production.

3. Creative Energy, Innovative solutions
It’s obvious. Creativity creates ideas, products, work and exchange of goods and services.

4. International Relations – INTERCULTURE AND CONFLICT
Conflict is a cultural phenomen. All attempts to define conflict in purely political and economic terms are doomed to fail. And if conflict is cultural, than the healing process must naturally begin with cultural means. There is no greater challenge today, both globally and locally, than the constructive exchange between diverse sub-cultures, religions and peoples.

How? The Arts in action …
Co-production
rather than short term hosting.
Continuity
rather than events/spectacles.
Trans-National and multilingual
Maintaining cultural meeting places : interdisciplinary, inter-generational, inter-ethnic
”…re-creating the circle …”
what is the connection between culture and democracy?In order for us to share a space, we must first frame it, map it. We must both observe and interact. Intercultural encounter means mutual transformation.
– Chris Torch [Sweden]

Thomas Koppfeldt
Konstfack, f.d. professor i Medier, Estetik, Pedagogik vid DI i Stockholm

”Människan lever av, med och genom bilder – hon tittar på dem och producerar dem allt oftare och alltmer, även i vuxen ålder, själv. Bilder blir på detta vis ett sätt att konstruera både identitet och omvärld och skapar möjligheter till ökad förståelse av världen. Skolan och lärandet måste närma sig visuella frågor, inte minst nyhetsbilden, och börja ta dem på allvar.
Vi fördjupar detta lite mera under den tid jag har till mitt förfogande.”
– Thomas Koppfeldt