Ravn. Kanske stannar jag kvar och aldrig kommer jag åter.

20-24 februari arbetade Hector Eguia, EvaMaria Mansnerus och Grete Sneltvedt i Föglö med föreställningen “Ravn. Kanske stannar jag och aldrig kommer jag åter”. För första gången sattes helheten ihop och röst, kropp, ljus och skuggor började samarbeta för att återge de fyra berättelser som föreställningen rör sig kring. De olika sätten berättelsen berättas på, dvs det som kallas det vidgade textbegreppet, språkade sida vid sida med den stora boken i vilken berättelsen förstärks, eller möjligen förvirras, med bokstäver och ord…som det inte riktigt är ordning på..som tur är finns publiken med och hjälper till att hålla orden lugna.

Första prov-visningen av Ravn. Föglö Grundskola 24 februari 2014.
Grete Sneltvedt

Grete

Grete Sneltvedt

Här kan du lyssna på Kulturen i Ålands radio från 25 februari 2014 http://www.radiotv.ax/kulturen