Den mänskliga rösten på scenen

10818502_767261766661910_7070497724135287320_o

14 – 23 augusti 2015

En workshop riktad mot nordiska scenkonstnärer med scenisk erfarenhet.

Grete Sneltvedt och Catherine Frisk Grönberg leder workshopen som sträcker sig over 10 dagar. Som det framgår av workshopens titel tar vi utgångspunkt i arbetet med den mänskliga rösten; varje deltagares röst dels i sång och dels i tal. Vi börjar dagen med gemensam uppvärmning, därefter får alla deltagare får individuell undervisning i sång och tal.

Under eftermiddagen bygger vi bron från den tekniska träningen till sceniskt arbete med text; monologer och scener. Sång och textmaterial skal hämtas från Federico Garcia Lorcas sånger, dikter och skådespelet «Blodsbröllop». Vi öppnar dörrarna för en visning den sista dagen av arbete i process.

9 scenkonstnärer har redan anmäld sitt intresse och det finns få platser kvar.

Ta kontakt med Grete Sneltvedt 00358 4573427188 eller lumparlab@aland.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s