Kroppen i språket

Workshop med Grete Sneltvedt vecka 11.

Det dynamiska samspelet mellan Avstånd och Närhet – Hur rör jag mig i rummet och vad vill jag berätta?

Arbete bygger på principerna om rörelse i tid och rum influerad av Viewpoints-metoden som har utvecklats för scenen av Anne Bogart och Tina Landau, röst och textarbete med Nadine George och rörelsekvalité med Silvana Barbarini.

Workshopen innehåller röstträning, fysiskt träning samt scenisk gestaltning och målet är att förena röstarbetet med ett fysiskt arbete där relationen mellan rummet och den mänskliga kroppen spelar en central roll. Textmaterialet hämtas från Anton Tjechovs skådespel.

Deltagarna får en praktisk metod för röstens och kroppens rörelse, en teknik som fungerar som ett redskap för skådespelaren att förhålla sig öppen och lyssnande i mötet med medspelare och skådespel både i tid och i rum. Workshopen ger scenkonstnärer en möjlighet att tillsammans utforska metodens olika element inom ramen för träning, improvisationer och kompositioner direkt kopplade till ett textmaterial. Gruppen arbetar tillsammans utan att press och prestationskrav. Deltagarna på workshopen är primärt unga finska scenkonstnärer som har erfarenheter med att arbeta med Sneltvedt. Arbetet sträcker sig över en vecka och avslutas med en offentlig visning av scener ur pjäsen vi har arbetet med.

Deltagare: Huvudsakligen utbildade dramainstruktörer från Novia Scenkonst i Vasa samt andra med skådespelarerfarenhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s